Data:
22/07/19
Oferta:
BORSES OCUPACIO OACSE
Tasques:
 Borses d'ocupacio OACSE
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Bases específiques 


Data:
28/05/19
Oferta:
BORSA COMPLEMENTARIA AUX. OCUPACIONALS/CUIDADORS
Tasques:
Borsa complementària aux ocupacionals/cuidadors
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Llistat admesos def. i data prova(publicat 13.09.19) 
Llistat admesos i exlosos i designacio tribunal(Publicat 02/08/2019) 
Publicacio BOP 
Bases específiques 


Data:
11/10/18
Oferta:
BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PERSONAL D'INFERMERIA OACSE
Tasques:
Borsa d'ocupació temporal personal d'infermeria OACSE
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Anunci resolucio constitucio borsa personal d infermeria OACSE 
Resultats definitius valoracio merits 
Resultats provisionals valoracio merits 
Llistat definitiu admesos i constitucio tribunal qualificador 
Llistat provisional d admedsos del procés de selecció de la borsa de treball de personal d infermeria de l OACSE 
Bases Especifiques Borsa DUEs 


Data:
25/05/17
Oferta:
BORSA AUXILIAR OCUPACIONAL/CUIDADOR
Tasques:
Borsa de treball d'auxiliar ocupacional/cuidador centres OACSE
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Anunci constitucio borsa aux. ocupacionals/cuidadors 
Anunci revisio valoracio merits i puntuacions totals 
Annunci resultats baremació mèrits 
Anunci resultats totals fase oposicio i apertura plaç presentacio merits 
Anunci resultats segon exercici fase oposició 
Plantilla correctora definitiva, resultats primer exercici i data segon exercici 
Plantilla correctora provisional 
Modificació tribunal 
Llistat definitiu admesos i exclosos i data primer exercici 
Llistat provisional admesos i exclosos (fi esmenes 27.12.2017) 
Annex sol·licitud 
Sol·licitud Proves Selectives 
BOP 9.09.2017 (Finalitza el termini 6.10.2017) 
Bases específiques constitució de borsa Auxiliar ocupacional/cuidador