UNA BECA PER AL COLLET

27/05/2016

L'Ajuntament de Benicarló convoca una beca per a persones amb discapacitat intel·lectual per promoure'n la seua integració social i laboral. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de juny.

En el marc de la política d'integració social i laboral de persones amb dificultats d'inserció, l'Ajuntament ha convocat una beca de formació en pràctiques, fruit d'una subvenció atorgada per la Diputació de Castelló en destinació a la Residència i Centre de Dia El Collet; està orientada a dotar les persones amb discapacitat intel·lectual de formació i experiència per a un futur salt al mercat laboral en l'àmbit dels serveis generals (manteniment i conservació d'edificis)

La beca està dotada amb un import de 1.000 euros i tindrà una durada de dos mesos (juliol i agost)

Per a obtindre la beca, entre els requisits a complir estan els de trobar-se en situació de desocupació, sent la beca incompatible amb qualsevol activitat empresarial, professional, sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària amb qualsevol institució, organisme o empresa pública o privada i no gaudir d'una altra beca o ajuda econòmica, aplicable a idèntic període al sol·licitat, finançada amb fons públics o privats, acreditant-se mitjançant declaració responsable. En cas de concurrència, la persona aspirant haurà de renunciar amb anterioritat als ingressos d'una altra procedència i, si escau, acreditar que ha reintegrat l'import ja percebut. No tindran la consideració d'ajuda econòmica la pensió no contributiva, la prestació familiar per fill a càrrec i la prestació per orfandat

Consulteu tota la informació al web de l'Ajuntament i també a l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (Tel. 964 47 58 11) per a persones amb discapacitat intel·lectual.

« Anterior |